Бахтев Консълтинг е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0940-C01

„Бахтев Консълтинг” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0940-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г.)

Дата на публикуване: 23.06.2020

Потърсете ни

Вие може да ни потърсите на чрез следната контактна информация

Бахтев Консълтинг ЕООД

София, 1700, България
(+359) 899-982-484

Вие може да започненте комуникация с наш консултат да направите първоначаланта идея или да направим прогнозна стойност за време и цена. Също така може директно да ни изпратие RFP. В най - кратък срок ще ви върнем обратна връка и ще дискутираме как да продължим напред.

© 2017-2021 Бахтев Консълтинг ЕООД
Всички права запазени.